نام درس: 8ویژگی جهانی مجری شدن(ویدئو11)


نام مدرس:‌ محمد حسین سروش

صدا بخشی از شخصیت و وجود ما است و بدون در نظر گرفتن وجودت نمی توانی مجری خوبی باشی ما این 8 ویژگی را گفتیم حالا برای اینکه این 8 ویژگی را یاد گرفته باشی و در خودت محققش کنی و جلوه هایش را در خودت بیابی شاید به ایراد، ابهام بر بخوری و نیاز بدونی با من(محمد حسین سروش) در ارتباط باشی...

قیمت:۰ ریال
جهت ادامه فرآیند ثبت نام در کلاس باید با حساب کاربری خود به عنوان دانشجو وارد سیستم شوید و در صورت نداشتن حساب کاربری در سایت ثبت نام نمایید
زمان ثبت نام پایان یافته است