درباره ما

آشنایی با ما:

ما گروهی از مدرسان دانشگاهها و مراکز مختلف آموزشی هنری  و رسانه ای هستیم که معتقدیم:

پسران و دختران ایران زمین باید بتوانند از بهترین اساتید و آموزشها در هر نقطه ای که هستند استفاده نمایند.

آموزش هنری و رسانه ای باید با بهترین کیفیت در اختیار هنرجویان در هر کجای ایران قرار گیرد.

آموزشهای هنری و رسانه ای نباید آن قدر گران باشد که فقط قشری خاص بتواند استفاده کند بلکه باید با حفظ کیفیت آموزش آن را به بطن اجتماع کشید.

پس تصمیم گرفته ایم گروهی تشکیل دهیم تا  با استفاده از بستر اینترنت آموزشهای فرهنگی، هنری و رسانه ای را در بهترین کیفیت به تمامی اعضای جامعه ارائه کنیم.

ما با مراکز مختلف آموزشی در ارتباط هستیم و تلاش می کنیم دوره هایی را طراحی نماییم که بیشترین نزدیکی را به کار حرفه ای ونیازهای هنرجویان عزیز داشته باشد.