همکاری با ما

همکاری آموزشی:

اساتید ارجمند هنرهای 7 گانه و صنایع دستی و میراث فرهنگی و علوم ارتباطات و رسانه

چنانچه مایلید در سیستم آموزش آنلاین به عنوان مدرس همکاری داشته باشید لطفاً یک نسخه از رزومه‌ی کامل خود را به همراه دوره‌های آموزشی فرهنگی، ادبی،هنری و رسانه ای مورد نظرتان را برای ما ارسال کنید تا پس از بررسی با شما ارتباط برقرار کنیم.