محمدحسین سروش

محمد حسین سروش

متولد: 20 بهمن 1335

 

تحصیلات:

 

 کارشناس ارشد زبانشناسی

کارشناسی زبان انگلیسی

کارشناسی فیزیک اتمی و نیروگاه اتمی و آزمایشی امیر آباد تهران و نیروگاه اتمی بوشهر

دیپلم ریاضی فیزیک

رشته دانشگاهی قبل از انقلاب: فیزیک هسته ای در سازمان انرژی اتمی ایران

 

فعالیت کنونی

مدرس گویندگی و اجرای خبر در اداره کل آموزش صدا و سیما

مدرس خبرنگاری در دانشکده خبر

مدرس ارتباطات رسانه ای در دانشکده خبر

مدرس زبان انگلیسی در چند دانشگاه

مدرس گویندگی و اجرا به مدت 20 سال در صدا و سیما و عموم مراکز صدا و سیمای کشور

مدرس گزارشگری رادیو و تلویزیون به مدت 20 سال در صدا و سیما

مدرس گویندگی و اجرای خبر به مدت 14 سال در صدا و سیما

مدرس گزارشگری ورزشی به گزارشگران ورزش شبکه سوم و رادیو به مدت 14 سال

ویراستار متون رادیویی و تلویزیونی در صدا و سیما

کارشناس و مدرس فن بیان در واحد آموزش رادیو به آموزش سیما

عضو فرهنگستان زبان و ادب فارسی و گروه واژه گزینی ورزش صدا و سیما

مدرس زبان رسانه به عموم برنامه سازان سازمان

مدرس ادبیات سیاسی در دانشگاه شهید بهشتی

 

سوابق کاری:

30 سال تدریس در وزارت آموزش و پرورش

دبیر رسمی و بازنشسته آموزش و پرورش

مامور در مرکز بین الملل وزارتخانه

مدرس زبان دوم language second

مدرس اصول روش تحقیق در ارتباطات در دانشکده شریعتی

مدرس ارتباطات انسانی در دانشکده شریعتی

تدریس یک دوره شش ماهه فن بیان و گویندگی و اجرا در جهاد دانشگاهی

تدریس در 4 دوره بسیج دانشجویی فن بیان و ارتباطات انسانی

یک دوره کارگاه فن بیان، گویندگی و اجرا برای مدیران و کارشناسان روابط عمومی وزارت نفت

مقالات درباره زبان معیار، گویندگی، گزارشگری، فن بیان و گزارشگری ورزشی در مجلات و روزنامـه هـای مختلـف ( از جملـه 6

مقاله در کتاب بایسته های خبر چاپ معاونت سیاسی سازمان صدا و سیما)