علیرضا دباغ

علیرضا دباغ در سال 1349/3/24 در شیراز دیده به جهان گشود.


lrz.dabbagh@gmail.com

مدیر مسؤل مؤسسه فرهنگی دیجیتال پژوهندگان امید سرزمین هنر
مدیر مسؤل و سردبیر فصلنامه سرزمین هنر ومدیر مسؤول وبسایت های :
 Honarland.ir
 academyhonarland.ir
 TVHonarland.com
تحصیلات دانشگاهی:

مدرک تحصیلی رشته تحصیلی نام محل تحصیل سال اخذ مدرک
دانشجوی دکتری فرهنگ وارتباطات دانشگاه آزاد تهران مرکز در حال تهیه تز دکتری
فوق لیسانس روزنامه نگاری دانشگاه آزا دتهران مرکز 1393
فوق لیسانس تحقیق در ارتباطات دانشگاه صدا و سیما 1382
لیسانس زبان و ادبیات عرب دانشگاه آزاد شیراز 1373

عنوان پایان نامه دوره دکتری:کارکردهای شبکه های اجتماعی در پیوندفرهنگی و مشارکت اجتماعی در دوران پساتلویزیون در ایران
عنوان پایان نامه کارشناسی ارشد: تحلیل گفتمان صفحه فیس بوک دکتر ظریف


دوره های آموزش بین المللی:

نام دوره نام موسسه مدت دوره تاریخ اجرا
استفاده از قصه های ایرانی در برنامه های رادیویی مرکز آموزش صداو سیما با همکاری AIBD 32ساعت 1388
مستند سازی رادیویی AIBDباهمکاری دانشگاهQueenslandاسترالیا 40ساعت 1388
ژورنالیسم همگرا AIBD 40ساعت 1387
نمایش کوتاه رادیویی مرکزآموزش صدا وسیماودانشگاهWimmer آلمان 40ساعت 1387
نقش مدیریت در ساخت برنامه های رادیویی اداره کل آموزش صدا و سیما و آکادمی دویچه وله (D-W) 40 ساعت 1386
آشنایی با شیوه open space در مدیریت رسانه AIBD 40ساعت 1386
متدولوژی آموزش-آموزش آموزش دهندگان AIBD 40 ساعت 1385
مدیریت رسانه اداره کل آموزش سازمان صدا و سیما و B.B.C 40 ساعت 1385


دوره های آموزشی حرفه ای:

نام دوره نام موسسه مدت دوره تاریخ اجرا
تکنیکهای جدید تهیه و تولید برنامه های رادیویی مرکز آموزش صدا وسیما 80ساعت آبان 1388
تهیه کنندگی رادیو اداره کل آموزش سازمان صدا و سیما یک ساال 1377-1376
مخاطب شناسی آموزش مدیران صداوسیما 8ساعت شهریور1382

سوابق تدریس:
تدریس دردانشگاهها ومراکز آموزشی مختلف ازسال 1383 تاکنون (1398)ادامه دارد که درجدول زیربخشهائی ازآن آمده است:

نام درس
نام دوره سطح محل اجرا تاریخ اجرا
روزنامه نگاری نوین(سایبری) خبرنگاری کارشناسی دانشکده خبر 98-1396
مقاله و گزارش نویسی روابط عمومی کارشناسی دانشکده خبر 96-1395
پوشش خبری خبرنگاری کارشناسی دانشکده خبر 96-1395
نظرسنجی خبرنگاری-روابط عمومی کاردانی دانشکده خبر ۱۳۹۳-۱۳۹۴
نقد سوژه خبرنگاری کارشناسی دانشکده خبر 1389-۱۳۹۲
تهیه وتنظیم خبر خبرنگاری کارشناسی دانشکده خبر 1388-۱۳۹۲
اصول مصاحبه روابط عمومی کاردانی دانشکده خبر 1388-۱۳۹۲
مبانی خبر روابط عمومی کاردانی دانشکده خبر 1388
کارگاه VOXPOP گزارشگری بدوخدمت مرکز آموزش صداوسیما 1388
مصاحبه وگزارشگری رادیو ارتباطات کارشناسی دانشکده صداوسیما 1387
مصاحبه وگزارشگری رادیو ارتباطات کارشناسی دانشکده صداوسیما 1386
نقد و بررسی برنامه های رادیویی تهیه کنندگی رادیو بدو خدمت اداره کل آموزش سازمان 1385
مفاهیم ارتباطات تهیه کنندگی رادیو بدو خدمت اداره کل آموزش سازمان 1385
مفاهیم ارتباطات گویندگی و اجرا بدو خدمت اداره کل آموزش سازمان 1384
مبانی برنامه برنامه سازی رادیویی مدیریت رسانه کارشناسی ارشد دانشکده صدا و سیما 1383
فرماندهی و مدیریت در اسلام عالی کارشناسی ارشد دانشکده پیاده نزاجا 1374-1375

فهرست مقالات:

عنوان مقاله
تاریخ انتشار محل انتشار
مستند انقلاب 57 فرصتها وتهدیدها 1394 مجله معارف
تحلیل نشانه شناسی سریال ((شبهای برره)) 1393 رسانه وخانواده
آسیب شناسی گفتارطنز دربرنامه های رادیوئی 1392 مجله رادیو شماره 78دی ماه1392
طنز ،نظارت شیرین 1391 فصلنامه تحلیل پیام شماره اول زمستان 1391
موسیقی و چالشهای پیش روی برنامه سازان رادیویی و تلویزیونی 1387 مجله رادیوشماره دی ماه1387
رادیو، رسانه بحران. از ادعا تا واقعیت 1384 فصلنامه پژوهش و سنجش شماره 42و43
نگره ای برمقوله جنسیت در برنامه های طنز رسانه ملی 1383 فصلنامه پژوهش و سنجش شماره 38
نقش نیازسنجی مخاطب در جذب شنونده رادیویی 1377 معاونت مجلس و امور استانهای سازمان صدا وسیما

فهرست کتابها

عنوان کتاب تاریخ انتشار محل انتشار
چالشهای گفتمانی ظریف 1396 انتشارات سیمای شرق
نامه ای به تاریخ 1395 پژوهشگاه فرهنگ هنر وارتباطات وزارت ارشاد
هنر تهیه کنندگی در رادیو 1394 مرکز تحقیقات صداوسیما

عضویت در کمیته ها یا شوراهای تخصصی:

عنوان کمیته یا شورا

محل تشکیل تاریخ
دبیر همایش اسفارمجازی پژوهشگاه فرهنگ ،هنروارتباطات وزارت فرهنگ وارشاداسلامی ۱۳۹۴
هیئت داروان دوازدهمین جسنواره بین المللی رادیو صدای جمهوری اسلامی ایران 1393
کمیته داوران دهمین جشنواره بین المللی رادیو صدای جمهوری اسلامی ایران 1389
کمیته داوران اولین مسابقه مستندرادیوئی پیرغلامان اباعبدالله(ع) صدای جمهوری اسلامی ایران 1389
کمیته داوری هفدهمین جشنواره تولیدات مراکز معاونت مجلس و امور استانهای صداوسیما 1388
کمیته داوری نهمین جشنواره برنامه های رادیویی رادیو معارف 1387
کمیته داوری هشتمین جشنواره برنامه های رادیویی رادیو کرج 1386
شورای طرح و برنامه گروه اجتماعی شبکه 4 سیما 85-86
کمیته بررسی افق رسانه (صدا) معاونت اطلاعات وبرنامه ریزی صداوسیما 84-85
کمیته بررسی افق رسانه (سیما) معاونت اطلاعات وبرنامه ریزی صداوسیما 84-85
کمیته بررسی افق رسانه (استانها) معاونت اطلاعات وبرنامه ریزی صداوسیما 84-85
شورای طرح وبرنامه رادیو تهران 81-85
کمیته موسیقی رادیو تهران 81-83
شورای طرح وبرنامه مرکزیزد 77-79
شورای شعر و موسیقی مرکزفارس 74-76
شورای طرح وبرنامه سیما مرکزفارس 72-73
سوابق شغلی


عنوان شغل سازمان مدت همکاری
شروع خاتمه مدت همکاری
نویسندگی و اجرا صدا و سیمای مرکز فارس خرداد1368 آذر1373 5 سال
تهیه کنندگی رادیو صدا و سیمای مرکز فارس آذر 1368 آذر 1376 8 سال
تهیه کنندگی تلویزیون صدا و سیمای مرکز فارس 1372 1376 4 سال
مدیریتهای مختلف سازمان صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران
1373 1393 13 سال

سوابق مدیریتی:

عنوان پست محل خدمت مدت فعالیت

تاریخ شروع تاریخ خاتمه مدت
مدیرکل برنامه‌ریزی ومطالعات راهبردی صداوسیما مرکز طرح وبرنامه ریزی صداوسیما آبان 1393 دی ماه 1393 2ماه
مدیرکل نظارت وارزیابی رسانه های نوین مرکز نظارت سازمان 12/2/90 1/8/93 40ماه
مدیر طرح وبرنامه رادیو ایران 2/9/88 12/2/90 17ماه
مدیر گروه علمی و آموزشی صدا مرکز آموزش صدا وسیما 1/5/86 1/10/88 22ماه
مدیر طراحی و ارزشیابی اداره کل آموزش سازمان 1/9/86 1/2/87 5 ماه
مدیر طرح وتولید پخش رادیو تهران 1384 1385 یکسال
مدیر طرح وتولید بخش صبحگاهی رادیو تهران 1382 1384 دوسال
مدیر گروه اجتماعی رادیو تهران 1381 1382 یکسال
مشاور برنامه ریزی مدیرشبکه مرکز یزد 1377 1379 دوسال
دبیرشورای شعر و موسیقی مرکز شیراز 1374 1376 دوسال
دبیرشورای طرح وبرنامه سیمای استانی مرکزشیراز 1372 1373 یکسال

برنامه های تولیدی (رادیویی ):

نام برنامه نوع فعالیت سال تولید نوع پخش نام شبکه
آن روزمحمد از کنارمن گذشت نویسنده وسردبیر 1384 ویژه جشنواره رادیوتهران
امشب، فوتبال، تهران نویسنده، تهیه کننده وسردبیر 1382 ویژه جام جهانی رادیو تهران
شبهای آسمانی نویسنده، تهیه کننده وسردبیر 1378 ویژه شبهای قدر صدای مرکز یزد
صبح نوروز نویسنده، تهیه کننده وکارگردان 1376 ویژه ایام نوروز هر روز 180دقیقه(زنده) صدای مرکز شیراز
صبح وزندگی نویسنده، تهیه کننده وسردبیر 1374-1376 روتین هر روز 120دقیقه به جز جمعه ها (زنده) صدای مرکز شیراز
خانواده نویسنده، تهیه کننده وسردبیر 1375-1376 روتین هر روز دقیقه60 به جز جمعه ها (تولیدی) صدای مرکز شیراز
با کاروان عشق نویسنده، تهیه کننده وسردبیر 1371-1372 ویژه ایام محرم هر برنامه 180 دقیقه(زنده) صدای مرکز شیراز
گلبانگ هنر نویسنده و تهیه کننده 1368-1371 روتین 3 روز در هفته هر برنامه 30 دقیقه صدای مرکز شیراز
بهار دلها نویسنده و تهیه کننده 1368-1369 روتین ماه مبارک رمضان ویژه افطار هر برنامه 180دقیقه(زنده) صدای مرکزفارس
رادیوشیراز

برنامه های تولیدی ( تلویزیونی):
نام برنامه نوع فعالیت سال تولید نوع پخش نام شبکه
پرده پندار نویسنده،
تهیه کننده 1375-1376 روتین جمعه ها 1 ساعت سیمای مرکز فارس
روایت فتح (سریال سوسنگرد) دستیار اول کارگردان و برنامه ریز 1374-1375 روتین پنج شنبه ها13قسمت 45دقیقه ای اول سیما
امام رحمت نویسنده،
تهیه کننده 1373 ویژه دهه آخر ماه صفرروزانه20دقیقه دوم سیما
چراغ هدایت نویسنده،
تهیه کننده 1373 ویژه دهه اول محرم
روزانه20دقیقه دوم سیما
غمنامه گل نویسنده و مجری 1371 ویژه ایام فاطمیه اول سیما

فعالیت حرفه ای در حوزه فضای مجازی:

نوع فعالیت محل فعالیت سال همکاری
مدیر مسؤل آکادمی آنلاین هنر ACADEMYHONARLAND.IR 1397تاکنون
مدیر مسؤول فصلنامه سرزمین هنر 1395تاکنون
مدیر مسؤول وبسایت تحلیلی HONARLAND.IR 1394 تاکنون
مدیر مسؤل مؤسسه فرهنگی دیجیتال پژوهندکان امید سرزمین هنر مؤسسه فرهنگی دیجیتال 1395تاکنون
تدوین طرح ملی رده بندی وبسایتهای ایرانی مرکزفناوری و رسانه های دیجیتال وزارت فرهنگ وارشاداسلامی 1395-1396


دریافت جوایز و نشانها:

عنوان جایزه جشنواره یا همایش تاریخ
تجربه مدیریتی برگزیده
(چرخه نظارت وارزیابی وبسایتهای سازمان صداوسیما) دهمین کنفرانس بین المللی مدیریت 1391
مقام برترمقاله نویس اولین هم اندیشی طنزرادیوئی 1389
مقام اول ساخت آنونس چهارمین جشنواره صدا- رادیو تهران 1382
مقام برترمقاله نویسی اولین همایش علمی تخصصی مدیران صدای استانها 1377