نام درس: 8ویژگی جهانی مجری شدن(ویدئو4)


نام مدرس:‌ محمد حسین سروش

در ویدئو شماره 4 در مورد 8 ویژگی صدای شما صحبت می شود 1-حجم صدا و...

قیمت:۵۰,۰۰۰ ریال
جهت ادامه فرآیند ثبت نام در کلاس باید با حساب کاربری خود به عنوان دانشجو وارد سیستم شوید و در صورت نداشتن حساب کاربری در سایت ثبت نام نمایید
زمان ثبت نام پایان یافته است