نام درس: اصول و مبانی فیلم نامه نویسی(ویدئو4)


نام مدرس:‌ علی خودسیانی

در این ویدئو تفاوت محتوایی بین فیلم سینمایی و یک اثر تلویزیونی بررسی می شود.

قیمت:۱۰۰,۰۰۰ ریال
جهت ادامه فرآیند ثبت نام در کلاس باید با حساب کاربری خود به عنوان دانشجو وارد سیستم شوید و در صورت نداشتن حساب کاربری در سایت ثبت نام نمایید
زمان ثبت نام پایان یافته است