نام درس: 8ویژگی جهانی مجری شدن(ویدئو5)


نام مدرس:‌ محمد حسین سروش

ویدئو شماره 5 در مورد فراز و نشیب صدای شما صحبت می شود یا پیج (pitch) صدا

قیمت:۵۰,۰۰۰ ریال
جهت ادامه فرآیند ثبت نام در کلاس باید با حساب کاربری خود به عنوان دانشجو وارد سیستم شوید و در صورت نداشتن حساب کاربری در سایت ثبت نام نمایید
زمان ثبت نام پایان یافته است